Zakres usług

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

 

Obsługa księgowa obejmuje prowadzenie:

 • ksiąg handlowych;
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • ewidencji środków trwałych;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS;
 • przygotowanie i modyfikowanie zakładowych planów kont;
 • sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.

 

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje prowadzenie:

 • dokumentacji kadrowej;
 • dokumentacji dotyczącej urlopów;
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązywanie stosunków pracy;
 • przygotowanie świadectw pracy;
 • przygotowanie listy płac;
 • obsługę wszystkich zagadnień związanych z umowami cywilno-prawnymi m.in. umów zlecenia czy umów o dzieło;
 • przygotowanie deklaracji dla ZUS-u;
 • a także przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych.

 

Każdego Klienta traktuję indywidualnie, dlatego też warunki współpracy ustalę z Państwem po poznaniu działalności Państwa firmy.